Servicii

Serviciile noastre se impart in doua categorii: cele incluse in abonamentul lunar si cele care pot fi achizitionate suplimentar.

Servicii incluse in abonament

 •  evaluarea nivelului de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 •  elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 •  elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 •  verificarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti lucratorii, a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 •  intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 •  elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 •  elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 •  asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101 - 107 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 •  identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 •  urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control;
 •  colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 •  colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 •  urmarirea actualizarii planului de avertizare, planului de protectie si prevenire, si al planului de evacuare.
 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4
 • Feature 5
 • Feature 6

Servicii suplimentare

Aceste servicii nu sunt incluse in abonamentul lunar, nu sunt obligatorii prin lege si se pot furniza la cerere.

Oferta

Preturi incepand de la 200 lei lunar
pentru primele doua locuri de munca.

Pentru fiecare loc de munca aditional, se adauga suma de 90 lei lunar.

Indiferent de numarul de angajati sau posturi!

Cum calculam pretul?

Fiecare loc de munca este definit conform legii securitatii si sanatatii in munca:

L 319 / 2006 - Art. 5, lit. k: loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

De exemplu vom lua cazul unui magazin alimentar, cu sediul in aceeasi locatie cu magazinul, unde sunt angajati 7 vanzatori, 1 contabil si 1 administrator. Contabilul si administratorul efectueaza si munca de teren in interes de serviciu.
In aceasta situatie sunt 2 locuri de munca: magazinul si "terenul".
Pretul lunar este 200 lei si va ramane acelasi chiar daca se vor mai angaja si alti vanzatori.

Echipa noastra

Tudor Stefan

 • peste 20 de ani de experienta in Securitatea si Sanatatea Muncii si Situatii de Urgenta
 • atestat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ca Evaluator autorizat al nivelului de risc la locul de munca
 • cadru tehnic cu atributii de indrumare, control, si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (Certificat de competenţă nr. 20.044/15.12.2003 eliberat de Grupul de pompieri BANAT al Judetului Timis)
 • atestat ca persoana juridica - S.C. VERSIG S.R.L. prin Adeverinta de abilitare a directiei de munca si protectie sociala Timis, din data de 05.11.2007
 • studii aprofundate - master, specializarea: Managementul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie - 2005
 • curs postuniversitar: Evaluarea nivelului de risc - Auditul securitatii si sanatatii in munca - Universitatea din Petroşani - 2002

Bogdan Stefan

 • peste 5 ani de experienta in Securitatea si Sanatatea Muncii
 • Absolvent al Facultatii de Cibernetica si Informatica Economica, din cadrul Universitatii Europene Dragan, in colaborare cu ASE Bucuresti
 • atestat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ca Inspector de specialitate Protectia Muncii - 2009
 • atestat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ca Formator - 2009

Doriti sa luati legatura cu noi?

Echipa noastra va sta la dispozitie:

Bogdan Stefan
Specialist SSM
+40 (0)74 447 7833
bogdan.stefan [at] ssmadmin.ro

Tudor Stefan
Conducator Serviciu SSM
+40 (0)75 605 1071
tudor.stefan [at] ssmadmin.ro